Siirry suoraan sisältöön
Diplomacy » Blogi » Kulttuurien välinen vuorovaikutus työyhteisössä

Kulttuurien välinen vuorovaikutus työyhteisössä

Toimiva vuorovaikutus on yksi hyvän työyhteisön tunnusmerkeistä. Joillakin työpaikoilla työntekijöille järjestetään vuorovaikutuskursseja. Hyvän vuorovaikutuksen merkitys kasvaa myös yritysten ja työvoiman kansainvälistymisen myötä. Erilaisista kulttuureista tulevat työntekijät tuovat omat haasteensa työyhteisön toimivaan kommunikaatioon. Vuorovaikutus työyhteisössä, kuten muuallakin on helpointa samankaltaisten ihmisten kanssa. Useinkaan tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä omia työkavereitaan ei voi valita. Silloin ainoa keino konfliktien välttämiseksi on sopeutua ja hyväksyä toinen sellaisena kuin hän on. Ratkaisu tähän on oppia tarvittavat vuorovaikutustaidot. Rakentava vuorovaikutus työyhteisössä lähtee toisen arvostamisesta ja kunnioittamisesta. Pitää pystyä olemaan omana itsenään ja samalla mukauttaa vuorovaikutustaan kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. länsimainen kulttuuri on yksilökeskeistä ja ihmiset ovat tottuneet selviytymään monesta asiasta itsenäisesti. Yhteisökeskeisissä kulttuureissa yhteisön jäsenet pitävät huolta toisistaan odottaen samanlaista lojaaliutta kaikilta ryhmään kuuluvilta jäseniltä. Tällaisten erilaisten kulttuurien kohtaaminen työelämässä tuo omat haasteensa vuorovaikutukseen. Näissä tilanteissa erilaiset kurssit ja rakentavaa vuorovaikutusta parantavat harjoitukset ovat paikallaan. Erilaisten kulttuurien kohtaaminen ei ole vain haastavaa, vaan se on myös työyhteisöä rikastuttavaa. Työyhteisöön saadaan enemmän erilaisia ajatusmalleja ja mahdollisuuksia ratkaista asioita aivan uusillla tavoilla. Kaikkien työyhteisöön kuuluvien vastuulla on omalta osaltaan parantaa työyhteisönsä vuorovaikutusta.