Siirry suoraan sisältöön
Diplomacy » Blogi » Nykypäivän haasteita diplomatialle

Nykypäivän haasteita diplomatialle

Diplomatian kasvot ovat muuttumassa. Yksi suurimmista kansainvälistä diplomatiaa koskevista haasteista on kommunikoinnin siirtyminen suljettujen ovien takaa julkisille foorumeille. Kaiken on tapahduttava nopeasti. Perinteisesti nopeaa diplomatiaa on useimmiten pidetty huonona ratkaisuna. Sosiaalisen median vaikutuksen kasvaessa diplomatian on kuitenkin täytynyt sopeutua äkillisiin käänteisiin lisääntyvässä määrin. Yksityiskohtaiset suunnitelmat kun voivat muuttua käden käänteessä, yhden twiitin seurauksena. Haasteena on pysyä politiikan kintereillä, kun kontaktia kansalaisiin luodaan sosiaalisessa mediassa. Ilmiön vaarana on, että neuvotteluprosesseja kiirehditään tarpeettomasti. Siksi kannattaa punnita tarkasti, missä määrin nykytekniikan käyttöä on viisasta hyödyntää diplomatiassa. On hyvä tiedostaa, että internetillä on potentiaali niin hyvään kuin huonoonkin. Viimeisten vuosikymmenten aikana poliittinen diplomatia on tullut julkisemmaksi. Poliittiset johtajat kohtaavat suurkokouksissa ja kahdenkeskisissä tapaamisissa, jotka uutisoidaan laajalti. Tapaamisten merkitys vahvistuu median julkaistessa kuvia johtajien kädenpuristuksista. Vaarana on, että näitä tapaamisia itsessään aletaan pitää ratkaisuina vaikeuksiin. Diplomatiaan tarvitaan pitkäaikaista, suunnitelmallista ajatustenvaihtoa. Vaikka tapaamiset ovatkin tärkeitä virstanpylväitä, ne eivät ole riittäviä kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi. Uudet haasteet edellyttävät diplomaateilta yhä monipuolisempia taitoja. Näihin kuuluvat keskeisinä sekä median tuntemus ja käyttö sekä modernin tekniikan synnyttämien haasteiden ymmärtäminen. Aivan kuin autovaraosat, nämä uudet taidot voivat auttaa kuljettamaan kansainvälistä diplomatiaa menestyksekkäästi seuraavan ajanjakson lävitse.

Muuttuvassa yhteiskunnassa on kysyntää uusille diplomatiataidoille