Siirry suoraan sisältöön
Diplomacy » Blogi » Suomen suurlähetystö auttaa kansalaisia ulkomailla

Suomen suurlähetystö auttaa kansalaisia ulkomailla

Ulkoministeriö auttaa matkailaisia.

Kun matkailee ulkomailla ja jotakin ikävää sattuu, on apua saatavissa suhteellisen helposti. Suomalainen ulkomailla on ensinnäkin suomalaisena, mutta myös EU-kansalaisena. Ensisijaisesti apua antaa Suomen suurlähetystö, mutta jos kyseisessä maassa ei ole Suomella omaa toimipistettä, apua voi pyytää minkä tahansa muun EU:n jäsenvaltion toimipaikasta. Apua on tarjolla samalla tavalla kuin kyseisen maan kansalaisille. Tärkein pointti on kuitenkin muistaa, että silloin apu ei tule suomen kielellä.

Ennen matkalle lähtöä kannattaa laitaa talteen puhelinnumero sekä osoite, josta Suomen suurlähetystö löytyy. Lisäksi on suositeltavaa tehdä etukäteen matkustusilmoitus varsinkin, jos on matkustamassa riskialueelle omatoimimatkailijana. Matkustusilmoituksella poistaa itseltään stressiä, jos kohdemaassa sattuu jotakin yllättävää. Viranomaiset ovat yhteydessä kriisi- tai hätätilanteissa.

Missä lähetystöjä on ja miten ne palvelevat kansalaista?

Suomella on suurlähetystöjä ja konsuliedustustoja eri puolilla maailmaa sekä näiden lisäksi useassa maassa on myös kunniakonsulaatteja. diplomaatti eli lähettiläs toimii näistä ensiksi mainitussa. Kunniakonsulaatit toimivat kunniakonsulin toimesta pienemmillä paikkakunnilla ja kunniakonsuli on henkilö, joka hoitaa kyseistä tehtävää yleensä sivutoimisena.

Suomen suurlähetystö auttaa kansalaisia muun muassa passiasioissa. Ulkomailla asuvat suomalaiset voivat hoitaa passianomuksensa lähetystön kautta. Lisäksi neuvoja ja apua saa välttämättömien asioiden hoitamiseen kuten esimerkiksi lasten syntymän, avioliiton tai kuoleman johdosta. Väestötietojärjestelmän täytyy pysyä ajan tasalla, joten lähetystössä on tieto siitä, mitä papereita kussakin tilanteessa tarvitaan. Edustustot järjestävät myös ennakkoäänestykset.

Mihin kaikkeen apua on saatavissa?

Apua on saatavissa aika monissa erilaisissa asioissa, ei pelkästään silloin, kun passi on kadonnut tai varastettu. Alla on listattu yleisimpiä tapauksia, joihin apua tarvittaessa saa.

  • Passin katoaminen
  • Pidätys ulkomailla
  • Sairastuminen tai onnettomuus matkalla
  • Kuolemantapaus ja siihen liittyvät asiat

Miten suurlähetystö auttaa?

Suomalainen ulkomailla on siis tietyllä tapaa turvassa, jos passi katoaa tai varastetaan. Ottamalla yhteyttä lähetystöön saa väliaikaisen passin päästäkseen takaisin Suomeen. Kriisitilanteissa lähetystö pyrkii antamaan kaiken mahdollisen avun ja tuen, mitä matkalainen tarvitsee. Lähetystöllä on hyvä paikallinen tuntemus ja siksi apua on helppo saada.

Mikäli suomalainen ulkomailla tulee pidätetyksi tai vangituksi jostain syystä, lähetystöstä tai konsulaatista voidaan ilmoittaa siitä lähiomaisille sekä valvotaan olosuhteita kyseisenä aikana. Lähetystö ei maksa maksamatta jääneitä ravintola- tai hotellilaskuja eikä matkaa takaisin Suomeen. Tämä on toisin kuin yleisesti luullaan. Onnettomuuden tai sairastumisen sattuessa on saatavissa neuvoja, miten ja mistä saa parasta mahdollista hoitoa. Viranomaiset myös pyynnöstä ilmoittavat tilanteesta lähiomaisille.